web 2.0

IIS App pool user toegang geven tot SQL Server

Om een IIS gebruiker toegang te geven tot een SQL server database kan het volgende SQL statement gebruikt worden. 

 

CREATE LOGIN [IIS APPPOOL\My Pool] 
FROM WINDOWS WITH DEFAULT_DATABASE=[master] 
USE [database] 
CREATE USER [IIS APPPOOL\My Pool] 
FOR LOGIN [IIS APPPOOL\My Pool]